Loading...
Kalkulator zachowku
Czy należy ci się zachowek?

Czy należy ci się zachowek?

Policz przybliżoną kwotę.

Zachowek

Niewielu wie, że osobom najbliższym dla osoby zmarłej należy się udział w jej majątku, nawet jeśli ten majątek został przekazany w testamencie innej osobie lub został przekazany (darowany) innym osobom jeszcze za życia tej osoby.

W takich przypadkach można żądać zapłaty pieniędzy i to żądanie zapłaty nazywa się zachowek. W języku potocznym funkcjonuje wiele pojęć dotyczących dziedziczenia, które nie odpowiadają pojęciom prawnym takich jak: dziadkowizna, ojcowizna, dobra dziedziczne czy puścizna. Podobnie można usłyszeć, że wiele osób posługuje się nieprawidłowym pojęciem zachówek zamiast prawidłowego zachowek.

Ta aplikacja służy wstępnej i orientacyjnej ocenie czy należy Ci się zachowek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Zapraszam do skorzystania z kalkulatora zachowku, który umożliwi Ci ocenę, czy pomimo braku odziedziczenia majątku po osobie najbliższej, możesz żądać zapłaty zachowku.

Kim była dla ciebie osoba zmarła?

Podaj datę śmierci osoby zmarłej.

Jeśli nie pamiętasz dokładnej daty śmierci, to wpisz pierwszy dzień miesiąca. Jeśli nie pamiętasz też miesiąca, to wpisz datę 1 stycznia tego roku, w którym zmarła ta osoba.

Czy w chwili śmierci tego rodzica żył twój drugi rodzic?

Czy podsiałeś(łaś) rodzeństwo?

Wpisz liczbę twojego rodzeństwa, które żyło w chwili śmierci osoby zmarłej.

Czy byłeś(łaś) pełnoletni(a) w chwili śmierci?

Czy byłeś(łaś) trwale niezdolny(a) do pracy w chwili śmierci?

Czy zmarły posiadał jakiś majątek w chwili śmierci?

Jeśli tak, to wpisz w przybliżeniu wartość tego majątku.

Kwota w PLN ,00

Czy zmarły jeszcze przed śmiercią przekazał swój majątek innym osobom?

Jeśli tak, to podaj w przybliżeniu wartość tego majątku, który został przekazany innym osobom jeszcze za życia.

Kwota w PLN ,00

Czy osoba zmarła miała dzieci?

Czy dziecko miało małżonka w chwili śmierci?

Wpisz liczbę rodzeństwa osoby zmarłej.

Jeśli osoba zmarła nie posiadała rodzeństwa, wpisz 0.

Czy oprócz Ciebie, w chwili śmierci zmarłej osoby, żył jej drugi rodzic?

Wpisz liczbę dzieci, które posiadała osoba zmarła:

Jeśli osoba zmarła nie posiadała dzieci, wpisz 0.

Czy w chwili śmierci żył chociaż jeden rodzic, rodzeństwo lub dzieci/wnuki rodzeństwa osoby zmarłej?

Podsumowanie

W przybliżeniu przysługuje Ci kwota PLN.

Aby ustalić szczegóły skontaktuj się z nami:
email: info@virtum.eu
www: www.virtum.eu

Coś poszło nie tak :(

Spróbuj jeszcze raz, lub skontaktuj się z nami.
email: info@virtum.eu
www: www.virtum.eu

Niestety, najprawdopodobniej nie należy Ci się zachowek.

Skontaktuj się z nami, aby szczegółowo zapoznać się z możliwościami.
email: info@virtum.eu
www: www.virtum.eu

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami.

email: info@virtum.eu
www: www.virtum.eu